คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย กลุ่มผ่านการพิสูจน์สัญชาติ

คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย กลุ่มแรงงานนำเข้า (MOU)

1. การยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว และกัมพูชา

2. การยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า

คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย กลุ่มชั่วคราว-ทั่วไป (ตท.5)

คนต่างด้าวบุคคลบนพื้นที่สูง (ตท.7)

คนต่างด้าว 3 สัญชาติตามมติ ครม. (ตท.8)

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง